VILKÅR OG BETINGELSER

3D Digital Artist (3½ år)

 • 1. Ansøgningsfrist: Der er ingen ansøgningsfrister, du vil blive indskrevet i den rækkefølge, ansøgningen OG betalingen er modtaget. Bemærk dog, at undervisningsgebyret eller den første aftalte pris skal betales 8 uger før kursusstart. Hvis registreringen finder sted senere end dette, bedes du kontakte info@truemax.com for yderligere instruktioner.

  2. Bekræftelse: Inden for en arbejdsuge efter at tilmeldingen er modtaget, vil deltageren modtage et bekræftelsesbrev i en e-mail med betalingsoplysninger og kontaktoplysninger.

  3. Tilmeldingsgebyr: Kursusdeltageren skal betale DKK 5.000 i tilmeldingsgebyr senest 1 uge efter, at denne e-mail er modtaget. Hvis der ikke betales til tiden, vil tilmeldingen blive annulleret. Tilmeldingsgebyret er en del af undervisningsgebyret og vil ikke blive returneret, hvis den studerende aflyser kurset eller ikke betaler hele beløbet.

  4. Minimum antal deltagere. Kurser og workshops afholdes kun, hvis der er mindst 10 deltagere tilmeldt. Truemax Academy returnerer den fulde betaling, hvis et kursus eller en workshop aflyses på grund af dette faktum, inklusive administrationsgebyret.

  5. Betaling for kurset skal ske senest 8 uger før kursusdatoen, medmindre andet fremgår af fakturaen. Hvis registreringen finder sted senere end dette, bedes du kontakte info@truemax.com.

  6. Afbestilling/overflytning og tilbagebetaling: Det er muligt at annullere din tilmelding eller gå videre til et nyt kursus uden beregning indtil 8 uger før kursusstart, medmindre andet er angivet på fakturaen. Hvis du ønsker at annullere din tilmelding senere end 2 uger før kursusstart, vil du blive opkrævet den fulde pris for kurset. Overførsel til et andet kursus kan kun ske én gang, og det skal ske inden for 18 måneder efter det oprindelige kursus.

  7. Truemax Academy forbeholder sig retten til at ændre priser og datoer på kurser og uddannelser til enhver tid.

  8. Der må forventes en årlig prisindeksering på op til 3%.

  9. Disse regler er gældende fra 1. januar 2017. Truemax Academy har ret til at ændre disse regler, men er forpligtet til at informere de deltagere, der vil blive berørt af ændringen.

3D Essentials

1. Indledning: Disse vilkår og betingelser regulerer salget af onlinekurset om 3D og animation (“Kurset”) af CADA Truemax (“Virksomheden”). Ved at købe kurset accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

2. Beskrivelse af kurset: Kurset er et online læringsprogram designet til at lære tilmeldte studerende om 3D og animation. Kursets indhold og materialer, herunder eventuelle opdateringer eller revisioner, tilhører virksomheden og er beskyttet af ophavsret og andre love om intellektuel ejendomsret.

3. Betaling og refusion: Kursusgebyret skal betales fuldt ud på købstidspunktet. Der gives ingen refusion, efter at kurset er blevet tilgået eller downloadet.

4. Adgang og varighed: Når du har betalt, får du adgang til kurset i en periode på 6 måneder. Din adgang til kurset ophører ved udgangen af denne periode, og alt materiale, der er downloadet eller gemt i denne periode, er muligvis ikke længere tilgængeligt.

5. Intellektuel ejendomsret: Alt kursusmateriale, herunder, men ikke begrænset til, tekst, billeder, grafik og videoer, tilhører virksomheden og er beskyttet af ophavsret og andre love om intellektuel ejendomsret. Du må ikke reproducere, distribuere eller vise noget kursusmateriale uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden.

6. Ansvarsfraskrivelse: Selvom virksomheden bestræber sig på at sikre, at kurset er nøjagtigt og opdateret, giver virksomheden ingen erklæringer eller garantier af nogen art, udtrykkeligt eller underforstået, om fuldstændighed, nøjagtighed, pålidelighed, egnethed eller tilgængelighed med hensyn til kurset eller de oplysninger, produkter, tjenester eller relateret grafik, der er indeholdt i kurset til noget formål.

7. Begrænsning af ansvar: Virksomheden er ikke ansvarlig for nogen form for skader, herunder, men ikke begrænset til, direkte, indirekte, særlige, tilfældige eller følgeskader, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af eller manglende evne til at bruge kurset.

8. Gældende lov: Disse vilkår og betingelser skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning.

9. Kontakt os: Hvis du har spørgsmål til disse vilkår og betingelser, bedes du kontakte os ved at udfylde kontaktformularen.

10. Accept: Ved at købe og få adgang til kurset bekræfter du, at du har læst og accepterer at være bundet af disse vilkår og betingelser.

VILKÅR OG BETINGELSER

3D Digital Artist (3½ år)

 1. Ansøgningsfrist: Der er ingen ansøgningsfrister, du vil blive indskrevet i den rækkefølge, ansøgningen OG betalingen er modtaget. Bemærk dog, at undervisningsgebyret eller den første aftalte pris skal betales 8 uger før kursusstart. Hvis registreringen finder sted senere end dette, bedes du kontakte info@truemax.com for yderligere instruktioner.

 2. Bekræftelse: Inden for en arbejdsuge efter at tilmeldingen er modtaget, vil deltageren modtage et bekræftelsesbrev i en e-mail med betalingsoplysninger og kontaktoplysninger.

 3. Tilmeldingsgebyr: Kursusdeltageren skal betale DKK 5.000 i tilmeldingsgebyr senest 1 uge efter, at denne e-mail er modtaget. Hvis der ikke betales til tiden, vil tilmeldingen blive annulleret. Tilmeldingsgebyret er en del af undervisningsgebyret og vil ikke blive returneret, hvis den studerende aflyser kurset eller ikke betaler hele beløbet.

 4. Minimum antal deltagere. Kurser og workshops afholdes kun, hvis der er mindst 10 deltagere tilmeldt. Truemax Academy returnerer den fulde betaling, hvis et kursus eller en workshop aflyses på grund af dette faktum, inklusive administrationsgebyret.

 5. Betaling for kurset skal ske senest 8 uger før kursusdatoen, medmindre andet er angivet på fakturaen. Hvis registreringen finder sted senere end dette, bedes du kontakte info@truemax.com.

 6. Afbestilling/overflytning og tilbagebetaling: Det er muligt at annullere din tilmelding eller gå videre til et nyt kursus uden omkostninger indtil 8 uger før kursusstart, medmindre andet er angivet på fakturaen. Hvis du ønsker at annullere din tilmelding senere end 2 uger før kursusstart, vil du blive opkrævet den fulde pris for kurset. Overflytning til et andet kursus kan kun ske én gang, og det skal ske inden for 18 måneder efter det oprindelige kursus.

 7. Truemax Academy forbeholder sig retten til at ændre priser og datoer på kurser og uddannelser til enhver tid.

 8. Der må forventes en årlig prisindeksering på op til 3 %.

 9. Disse regler er gældende fra 1. januar 2017. Truemax Academy har ret til at ændre disse regler, men er forpligtet til at informere de deltagere, der vil blive berørt af ændringen.

3D Essentials

 1. Indledning: Disse vilkår og betingelser gælder for salg af onlinekurset om 3D og animation (“kurset”) af CADA Truemax (“virksomheden”). Ved at købe kurset accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

 2. Beskrivelse af kurset: Kurset er et online læringsprogram designet til at lære tilmeldte studerende om 3D og animation. Kursets indhold og materialer, herunder eventuelle opdateringer eller revisioner, tilhører virksomheden og er beskyttet af ophavsret og andre love om intellektuel ejendomsret.

 3. Betaling og refusion: Kursusgebyret skal betales fuldt ud på købstidspunktet. Der gives ingen refusion, efter at kurset er blevet tilgået eller downloadet.

 4. Adgang og varighed: Når du har betalt, får du adgang til kurset i en periode på 6 måneder. Din adgang til kurset ophører ved udgangen af denne periode, og alt materiale, der er downloadet eller gemt i denne periode, er muligvis ikke længere tilgængeligt.

 5. Intellektuel ejendomsret: Alt kursusmateriale, herunder, men ikke begrænset til, tekst, billeder, grafik og videoer, tilhører virksomheden og er beskyttet af ophavsret og andre love om intellektuel ejendomsret. Du må ikke reproducere, distribuere eller vise noget kursusmateriale uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden.

 6. Ansvarsfraskrivelse: Selvom virksomheden bestræber sig på at sikre, at kurset er nøjagtigt og opdateret, giver virksomheden ingen erklæringer eller garantier af nogen art, udtrykkeligt eller underforstået, om fuldstændighed, nøjagtighed, pålidelighed, egnethed eller tilgængelighed med hensyn til kurset eller de oplysninger, produkter, tjenester eller relateret grafik, der er indeholdt i kurset til noget formål.

 7. Begrænsning af ansvar: Virksomheden er ikke ansvarlig for nogen form for skader, herunder, men ikke begrænset til, direkte, indirekte, særlige, tilfældige eller følgeskader, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af eller manglende evne til at bruge kurset.

 8. Gældende lov: Disse vilkår og betingelser skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning.

 9. Kontakt os: Hvis du har spørgsmål til disse vilkår og betingelser, bedes du kontakte os ved at udfylde kontaktformularen.

 10. Accept: Ved at købe og få adgang til kurset bekræfter du, at du har læst og accepterer at være bundet af disse vilkår og betingelser.